Family Gathering keluarga besar FEBI IAIN Samarinda di Pantai Biru Kersik Marangkayu Kukar 05 Januari 2020. Alhamdulillah penuh keceriaan, kebersamaan, dan kekompakan. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar FEBI.